Kadının Hakimiyyeti Üzerinden Feminist İddiaya Cevap

بسم الله الرحمن الرحيم

Hadîs inkarcıları tarafından, feminist dürtülerine binaen dışlanan hadislerden birisi de, Ebû Bekra’nın Peygamber’den –sallallahu aleyhi ve sellem- rivayet ettiği “Hükmü kadının elinde olan bir kavim helak olmuştur” hadisidir.

Cemaatler Hakkında Varid Olmuş Hadisler Ve Günümüz Cemaatleri

بسم الله الرحمن الرحيم

İster tarikat, isterse de çalışma kategorisine ait olsun, farklı-farklı cemaatlerle aynı ortamda yaşıyoruz. Zaman zaman bu cemaatlere mensup kişilerin insanları kendi cemaatlerine davet ederken

İslama Ve Günümüz Bilimine Göre Zamanın Başlangıcı

بسم الله الرحمن الرحيم

Çoğu zaman farkına varmadan dahi merkeze dini değil de bilimi aldıktan sonra dini bakış açılarını yine farkına varmadan buna göre şekillendiren Müslümanları görmek üzücü bir haldir. Hatta iş o kadar ilerlemiş ki,

Efendimiz, Hanımlarına Karşı Adaletsizlik Yaptı Mı?

بسم الله الرحمن الرحيم

Bu yazıda Allâh’ın izniyle 1990 yılında gebertilen Turan Dursun kafirinin beşeriyyetin en temizi olan Allâh Rasulü hakkında cehaletle düşmanlığın karışımından kaynaklanan ahmakça bir iddiasına cevap vermeye niyet ettim.